210218 Mølla. Telemark museum, Varden.

På 1950-talet var det travelt på byggjefronten i Bø