210225 Lesarbilete - skøyter på Hørteelva

Elveskeising i vinterkvelden