GLAD: Ordførar i Seljord, Beate Marie Dahl Eide, er glad for at regjeringa opnar for støtte også i september.
Beate Marie Dahl Eide, ordførar i Seljord,

– Misbruk av Dyrsku´n