HAR SAGT OPP: Økonomisjef Hanne Winberg sa nyleg opp jobben sin i kommunen. 
Arkivfoto
partssamansett utval fellesnemnda etatsjef Hanne Winberg. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal
VARSLA SMELL: Kommunalsjef Hanne Winberg varsla at kommunen får større minus enn budsjettert med i fjor. Arkivfoto

– Midt-Telemark kommune er i ein ekstrem økonomisk situasjon