PRAKTISK DEKOR: Etter ide frå kyrkjeverje Martin Stærk har glasveggane inn mot kontora fått dekor som både er fin og stenger for innsyn. Motivet er henta frå kyrkjas designmanual.
IKKJE TO SFÆRER. Det åndelege livet og verkelegheita er ikkje to sfærar på kvar si side av ei glasflate.

Når glasflata brest