INTERVJU: Vernepleiarane Laila Jørgedal (f.v.) og Inger Marie Dahl blir på filmen intervjua av Oddvar Gran, fylkesleiar i Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold og Telemark.
INTERVJU: Vernepleiarane Laila Jørgedal (f.v.) og Inger Marie Dahl blir på filmen intervjua av Oddvar Gran, fylkesleiar i Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold og Telemark.

Film frå Solbakken på nasjonal markering