KOMMUNEOVERLEGE: Kristin Sekse.
KOMMUNEOVERLEGE: Kristin Sekse. FOTO: Hilde Eika Nesje

Høg smitterisiko:

– Nå må alle ha låg terskel for å teste seg

Sjølv om Midt-Telemark kommune ikkje har påvist nokon smittetilfelle per nå, vurderer kommuneoverlegen risikoen for nye smittetilfelle som høg.

Ifølgje ei melding lagt ut på kommunens heimesider i går, er det per i dag ingen som er smitta av korona i Midt-Telemark kommune.

Kommuneoverlege Kristin Sekse vurderer likevel risikoen for nye smittetilfelle som høg.
– Det er fordi det er aukande smitte på nasjonalt nivå og fordi kommunen vår ligg sentralt plassert på austlandet med mykje inn- og utpendling, heiter det i meldinga.

Nedgang i testing

Ifølgje kommuneoverlegen har det vore eit markant fall i talet på utførde covid-19-testar dei siste vekene. I veke åtte, da det var vinterfeire, vart det gjort 88 testar. I nåverande veke (veke ni) var det per 4. mars gjort 65 testar. Snittet i vekene etter nyttår låg på 150 testar i veka.

– Me oppmodar på det sterkaste alle til å ha låg terskel for å ta covid-19 test. Det er avgjerande for at me tidleg kan oppdage smitte og slik sett avgrense vidare smitte, seier Sekse.

– Ha særleg låg terskel dersom du har reist utanfor kommunegrensa og i område der smitta er høgare, legg ho til.

Både kommuneoverlegen og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland ber folk halde seg oppdatert på koronasituasjonen, og teste seg viss ein har det minste symptom på smitte.

Følgjer nasjonale råd og reglar

Blichfeldt og Sekse opplyser at det kjem inn mange spørsmål rundt ulike arrangement og anna der smittevernråd må gjelde.

– Me vil få presisere at Midt-Telemark kommune følgjer nasjonale råd, reglar og anbefalingar og at me IKKJE gjev unnatak for desse, opplyser dei.

Dei ber folk som har planar om å arrangere noko om å halde seg informert om kva som gjeld til ei kvar tid på helsenorge.no:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/

Årsmøte i lag og organisasjonar

– Ut frå gjeldande råd blir det anbefalt å utsetje årsmøte som samlar fleire enn 10 personar.
Årsmøte blir rekna som eit medlemsmøte og blir omfatta av definisjonen arrangement, opplyser Sekse.

Også her er altså råda frå helsenorge.no det som skal vere rettesnora.

Ordføraren takkar enda ein gong innbyggjarane i kommunen fordi dei er så flinke i ei vanskeleg tid.

– Takk for at de i så lang tid har vore flinke med å følgje smittevernråda. Me må berre halde ut noko lengre, så blir det betre. Me klarar det saman, helsar ho alle på kommunens heimesider.