TRENG HJELP: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland  oppfordrar foreldre og besteforeldre til å fortelje ungdommane om at dei må halde avstand.

Ordførar i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland. FOTO: Bø blad, arkiv

– Avkriminalisering av narkotika er eit feilskjær, skriv Senterparti-ordførarane i Telemark

Fleire SP-ordførarar og varaordførarar skriv i dette innlegget at dei er imot den planlagte rusreformen.

Snart skal regjeringens rusreform stemmes over i Stortinget. Dersom den får flertall, så blir narkotika avkriminalisert i Norge. Personer som tas med en gitt mengde narkotika skal ikke lengre kunne straffes. Dette gjelder både voksne og barn.

Vi er flere SP-ordførare og varaordførere som ønsker å uttrykke at vi er imot rusreformen.

Norge er blant de landene i Europa hvor færrest av de unge prøver eller bruker narkotika. Vi frykter at det kan endres med rusreformen. Å avkriminalisere kan føre til at flere oppfatter det som lovlig, og at det blir mer akseptert å prøve narkotika. Da vil vi risikere å få flere med rusproblemer enn det vi har i dag.

En avkriminalisering vil fjerne viktige måter å følge opp ungdommer på, f.eks. ruskontrakter. Ruskontrakter går ut på at ungdommer må ta jevnlige urinprøver for kontroll av rusmiddelbruk og samtidig oppfølging med støttesamtaler hos helsepersonell. Mange steder i landet har slike kontrakter hjulpet ungdommer til å holde seg rusfrie.

De fleste er enig i at narkotikaavhengige som hovedregel bør slippe straff, fordi straff ikke har preventiv effekt for dem. Det kan løses ved å lage en praksis med påtaleunnlatelse for denne gruppen. Det mener vi er en fornuftig tilnærming, i stedet for en generell avkriminalisering.

Som lokalpolitikere er vi tilfreds med å se at Senterpartiet nasjonalt går imot rusreformen. Nylig har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, der det sies nei til en generell avkriminalisering. SP-reformen går ut på å ha en nasjonal satsing med bl.a. holdningskampanjer, foreldrestøtteprogram, nærmiljøsatsing, mer tverrfaglig helsehjelp og å utrede en ordning med «sosialt frikort», der personer med rusavhengig­hetssykdom fritas fra å betale egenandeler i helse­tjenesten.

Vi har lagt merke til at også andre ordførere i vårt område går imot rusreformen. I våre fylkesaviser har det vært et innlegg fra flere AP-ordførere i Telemarksområdet med tittel «Både forebygge og hjelpe» hvor de konkluderer med et tydelig nei til regjeringens nye narkotikapolitikk, og et enda tydeligere ja til et sosialdemokratisk alternativ hvor vi både forebygger og hjelper. Vi er betrygget av at lokale AP-politikere er enige med oss i Senterpartiet. Vi oppfordrer AP-ordførerne til å spille dette inn nasjonalt. Slik vi har forstått det, så er regjeringen avhengig av AP for å få gjennom rusreformen, og derfor har deres standpunkt stor betydning.

Vår konklusjon er at rusavhengige skal møtes med helsehjelp, ikke straff. Men vi har ikke råd til en politikk der vi gambler med økt narkotikabruk blant ungdom. Derfor sier vi nei til regjeringens rusreform, og ja til Senterpartiets forebyggings- og behandlingsreform.