LIEN GÅRD: Linda Renate Hellekås utanfor eldhuset som er resaurert og ombygd til gardsbutikk og produksjonslokale.
LIEN GÅRD: Linda Renate Hellekås utanfor eldhuset som er resaurert og ombygd til gardsbutikk og produksjonslokale.

Behandla salsløyve for sider frå Lien Gård