MANGE SPØRSMÅL: Gisle Bonna Espedalen (midten), nytilsett kommunalsjef for oppvekst, måtte svare på mange spørsmål frå dei folkevalde om overforbruk i skulen.
Gisle Espedalen (midten) ARKIVFOTO

Etterlyste kontroll over skuleøkonomien