210304 GG Granskogen avdeling Gullbring barnehage_foto privat

Kvardag i Gullbring barnehage