INFOFILM: Etter initiativ frå Ungdomsrådet er det laga informasjonsfilm om Ungdata som ligg på kommunen si heimeside og på Facebook. Anne Vågen Bunkholt er ein av tre representantar frå Ungdomsrådet som deltar i videoen.
INFOFILM: Etter initiativ frå Ungdomsrådet er det laga informasjonsfilm om Ungdata som ligg på kommunen si heimeside og på Facebook. Anne Vågen Bunkholt er ein av tre representantar frå Ungdomsrådet som deltar i videoen.

Pangstart for Ungdata-undersøkinga i Midt-Telemark