GLEDELEG: Omvisinga i det nye skulebygget på Gvarv fekk fram smilet hos politikarane. F.v. Hans Kortner Ryen og Svein Tore Bakaas i byggekomiteen, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland, byggekomiteleiar Mette Haugholt, prosjektleiar for Norconsult Erik Wefring, prosjektleiar på eigedomsavdelinga Martin Kaalstad og prosjektleiar for Skorve Entreprenør Åge 
Seltveit.
KRAV: Seriøsitetsbestemmelsane handlar om kva krav kommunen skal stille når den kjøper tenester, for eksempel når det skal byggjast skular.

Politikarane held på Telemarksmodellen