Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen
Morten Rask Arnesen. FOTO: Hilde Eika Nesje

Nytt bustadfelt på Haukvik:

Om å vere høg og mørk sentralt, for så å gje blaffen lokalt