NAV I ENDRING. Nav er snart på flyttefot, men namnet blir det same.
NYE TAL FRÅ NAV: NAV presenterer utviklinga innan arbeidsmarknaden kvar månad.

Fleire utan arbeid