????????????????????????????????????
Brenna miljøstasjon. Inngangsparti med bom for både inn- og utkøyring.

Her vil dei ta imot landbruksplast og farleg avfall