USN Universitetet i Søraust-Noreg Bø campus Bø ute vinter snø
Universitetet i Søraust-Noreg har viktig utdanning for framtida.
SER PÅ GJENVINNING: Studentar frå alle studium ved universitetet blir invitert på ideverkstad om gjenvinning. FOTO: Marta Kjøllesdal

Pandemien og passiviteten