USN Universitetet i Søraust-Noreg Bø campus Bø ute vinter snø
Universitetet i Søraust-Noreg har viktig utdanning for framtida.
STRAMMAR INN: Beredskapsleiinga skjerpar inn tiltaka i eksamensperioden. ARKIVFOTO: Marta Kjøllesdal

Pandemien og passiviteten