Gullbring kulturanlegg vinter snø ute
TRENG OPPRUSTING: Gullbring kulturanlegg treng opprusting.

Kommunestyret behandla garanti på 50 millionar kroner til Gullbring