KULTUR OG IDRETT: Utval for oppvekst og kultur hadde både kultur og idrett på kartet i sist møte. F.v. Martin Stærk (framme), Sigbjørn Hjelmbrekke, Per Johan Nordvik, kommunalsjef Gisle Bonna Espedalen og utvalsleiar Evy Beate Stykket.
KULTUR OG IDRETT: Utval for oppvekst og kultur hadde både kultur og idrett på kartet i sist møte. F.v. Martin Stærk (framme), Sigbjørn Hjelmbrekke, Per Johan Nordvik, kommunalsjef Gisle Bonna Espedalen og utvalsleiar Evy Beate Stykket.

Kultur, idrett og arkiv i Utval for oppvekst og kultur