Midt-Telemar Kristeleg Folkeparti KrF
AV- OG PÅTROPPANDE: Kristin Digranes Bøen (t.v.) takkar av og Sigrid Haukvik tek over som leiar i lokalpartiet.

Ny leiar i Midt-Telemark KrF