210311 Innflyttaren Vigdis Liahagen

Denne innflyttaren kjenner seg heldig som bur i Midt-Telemark