NY KOMMUNEDIREKTØR: Per Dehli
TIL UTVALET: Fungerande kommunedirektør Per Dehli opplyser at pengane går til næringsfondet som er styrt av næringsutvalet.
NYTT TILTAK: Kommunedireitør Per Dehli har sett i verk eit nytt tiltak for å spare pengar.

Tiltaka verkar ikkje raskt nok, kommunen innfører strengt økonomitiltak