NÆRMARE DOBLING: Leiar for Midt-Telemark barnevernteneste, Anne Storhaug, fortel at talet på meldingar til barnevernet er nærmare dobla i 2020.
NÆRMARE DOBLING: Leiar for Midt-Telemark barnevernteneste, Anne Storhaug, fortel at talet på meldingar til barnevernet er nærmare dobla i 2020.

Veldig auke i talet på bekymringsmeldingar:

55 nye barn fekk hjelp i 2020