BUSTADFELT PÅ HAUKVIK: Adminstrasjonen ønskjer ikkje å tillate bustadfelt på Haukvik (mørk grønt, gult og mellomgrønt felt) fordi det er høg verdi på grøntområda (mørkegrøne felt). Norsjø Ferieland ligg i øvste kanten på kartet. Kart frå Midt-Telemark kommune.
Illustrasjon Bø kommune

Digitalt folkemøte om arealplanen