SKAL BLI BETRE. E134 har mange bratte bakkar frå Elgsjø mot Meheia. Arbeidet med utbetring kan  starte allereie i 2022.

Veg
Meheia
Elgsjø
E134
SKAL BLI BETRE. E134 har mange bratte bakkar frå Elgsjø mot Meheia. Arbeidet med utbetring kan starte allereie i 2022.

Utbetring av E134 Saggrenda-Elgsjø blir prioritert tidleg