Smitte på Bø vidaregåande skule – elevar på vg1 og deira nærkontaktar må i førebels karantene

Ein elev i første klasse på Bø vidaregåande skule har testa positivt på covid-19. All undervisning på trinnet utgår onsdag 24. mars og elevane på vg1 blir bedt om å vere i karantene inntil vidare.

SAKEN BLIR OPPDATERT

Det er rektor Jon Helge Bergane som skriv dette i ein felles beskjed til elevane ved Bø vidaregåande skule tysdag kveld.

Skulen har fått stadfesta at ein elev på vg1 har testa positivt på covid-19, og i samråd med kommunoverlegen blir alle elevar bedne om å halde seg seg heime onsdag.

– All undervisning på vg1 utgår, og alle på trinnet skal opptre som om dei er i karantene og halde seg heime inntil ny beskjed kjem, skriv rektor.

Også husstandsmedlemmar av elevane på vg1 blir bedt om å halde seg heime som om dei er i karantene, i tillegg til andre som kan ha hatt tett kontakt med nærkontaktar.

– Smittesporarane vil ta direkte kontakt med den enkelte, skriv rektor, som vil gje elevane ny beskjed i morgon.