Les også:

Stengjer heile skulen – alle elevar og lærarar blir bedt om å halde seg heime