Les også:

Strammar inn smittevernreglar i heile landet