NYE STUDENTLEIARAR. F.v. Victor Simonsen, André Fritzøe og Nils Herman Lien Håre. 

Studentdemokrati
USN
Universitetet 
studentar
NYE STUDENTLEIARAR. F.v. Victor Simonsen, André Fritzøe og Nils Herman Lien Håre. 

USN-studentar har valt nye leiarar