MUNNBIND. Onsdag gjorde kommunestyret i Midt-Telemark vedtak om å påby bruk av munnbind på offentlege stader og der ein íkkje kan halde to meter avstand til andre. På Steintøy & parfymeri i Bø sentrum starta Hans Eirik Kaasa og Heidi Tjønnås med dette allereie for nokre dagar sidan.

Påbod 
munnbind
smitte
korona
MUNNBIND. Onsdag blir påbodet om bruk av munnbind oppheva i Midt-Telemark. Her Hans Eirik Kaasa og Heidi Tjønnås ved Steintøy & parfymeri da påbodet kom.

Plikt til å bruke munnbind i Midt-Telemark

Onsdag vedtok kommunestyret i Midt-Telemark å innføre påbod om bruk av munnbind. Påbodet gjeld frå og med torsdag 25. mars til tysdag 6. april.

Kriseleiinga i Nome kommune og Midt-Telemark kommune hadde fellesmøte måndag morgon. Resultatet blei råd til innbyggjarane og andre om å bruke munnbind framover.

Påbod kom onsdag

Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyret i Midt-Telemark å gjere dette om til eit lokalt påbod. Formannskapet i Nome kommune vedtok òg påbod om munnbind onsdag. Vedtaka var einstemming i begge kommunar.

Nome og Midt-Telemark innfører nå plikt til å bruke munnbind på alle stader der det ikkje er muleg å halde minst to meters avstand utover korte passeringar til andre personar. Det gjeld ikkje husstandsmedlemmar.

I alle fellesareal

Heretter skal ein bruke munnbind i følgjande situasjonar:

I alle fellesareal der ein ikkje kan halde to meters avstand til kvarandre. Det kan til dømes vere:

  • I utdanningsinstitusjonar
  • I butikkar
  • I fellesareal på kjøpesenter
  • På serveringsstader
  • I trus- og livssynshus
  • På kollektivtransport
  • I lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar

Plikta gjeld ikkje dei som driv med fysisk aktivitet.

Lokalt påbod

Plikta til å bruke munnbind er eit lokalt påbod. Elles held Midt-Telemark kommune seg til dei nasjonale retningslinene for smittevern. Dei blei stramma inn tysdag, og dei kan du lese meir om her:

Gjeld for tilsette

Plikta til å bruke munnbind gjeld tilsvarande for tilsette på stader der det ikkje er muleg å halde to meters avstand frå besøkande.

Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er iverksett andre smitteverntiltak for dei tilsette som til dømes bruk av visir og skiljeveggar slik folkehelseinstituttet råder til.

NB: Saka fortset under bildet!

PÅBOD OM MUNNBIND I MIDT-TELEMARK. På Sønstebøtunet ber dei òg folk om å følgje påbodet om munnbind. Her tre av dei tilsette. F.v.: Ida Skogheim, Jeanette Nåvik og Kjersti Gullbekk. Foto: Anne Guri Hegna Smeplass

Gjeld ikkje barn

Påbodet gjeld ikkje tilsette og barn i barnehagar, grunnskular og SFO.

Plikta til å bruke munnbind gjeld heller ikkje for barn under tolv år, eller for dei som av medisinske eller andre årsakar ikkje kan bruke munnbind.

Kollektivtransport

Når det ikkje er muleg å halde to meters avstand til medreisande, skal reisande i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjeld òg på innandørs stasjonsområde.

Passasjerar skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før reisande set seg inn i taxien, og skal ikkje tas av før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikta til å bruke munnbind gjelda tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.