AUNEBYGGET PÅ GVARV: Med adresse Gamlegata 56 vert det no planlagt nytt legesenter i underetasjen som vender mot elva. Foto: Øystein Akselberg
AUNEBYGGET PÅ GVARV: Med adresse Gamlegata 56 vert det no planlagt nytt legesenter i underetasjen som vender mot elva. Foto: Øystein Akselberg

Diskuterte flaumfare og plassering av legesenter