Stor auke av permitterte gjev høgare arbeidsledigheit