PÅ SYNFARING: Formannskapet diskuterte blant anna prosessen Skien kommune har hatt for utslepp av kjølevatn til Norsjø og kvar ein kan byggje hus i framtida. Det er blant anna ønskje om å utvide Breisås i den retning som politikarane ser. 
Det er blant anna ønskje om å utvide Breisås i den retning som politikarane ser. Midt-Telemark kommune formannskap
SYNFARING: Formannskapet og mange frå utval for plan, teknikk og næring var på synfaring blant anna i Breisås i fjor.

Folkemøte om kommunens arealplan:

Utvikling av bustadfelt engasjerte folk mest