Viktig melding om renovasjonen: Endring av hentedagar