100.000 kroner til handikaptoalett og digitalt utstyr