HOGST I MIDT-TELEMARK: Døme på tømmerhogst. Dette er frå hogst i Breisås, like ovanfor bustadfeltet i Borgjalia i januar i år. Foto: Øystein Akselberg
HOGST I MIDT-TELEMARK: Døme på tømmerhogst. Dette er frå hogst i Breisås, like ovanfor bustadfeltet i Borgjalia i januar i år. Foto: Øystein Akselberg

Ei stor næring i Midt-Telemark