PÅSKEVANDRING. Det er sett opp to ulike påskevandringar med 14 stasjonar på kvar ved Nes kyrkje og Bø kyrkje.
PÅSKEVANDRING. Det er sett opp to ulike påskevandringar med 14 stasjonar på kvar ved Nes kyrkje og Bø kyrkje.

Kyrkja inviterer til påskevandring utandørs