HAR GJORT ANDRE TING: Mange av dei unge som ikkje har fått trene som vanleg og spele kampar, har mellom anna vore trenarar på fotball- og handballskular. Her trenar Kristoffer Gulbrandsen yngre utøvarar på TINE fotballskule.
HAR GJORT ANDRE TING: Mange av dei unge som ikkje har fått trene som vanleg og spele kampar, har mellom anna vore trenarar på fotball- og handballskular. Her trenar Kristoffer Gulbrandsen yngre utøvarar på TINE fotballskule.

Utfordrande år for unge idrettsutøvarar