KLARE FOR FEIRING: Russepresident, Mona Håkonsen, og visepresident, Herman Berge Jacobsen, håpar dei kan starte russefeiringa 15. april.
KLARE FOR FEIRING: Mona Håkonsen og Herman Berge Jacobsen håpar dei kan starte russefeiringa 15. april.Bilde 1 av 1

Satsar på oppstart av russefeiring 15. april