STOVA: Ingebjørg Momrak pussa opp stova si i 2020.
STOVE: Ingebjørg Momrak pussa opp stova si i 2020.Bilde 1 av 1

Oppussing var populært i 2020 – dette gjorde åtte midt-telemarkingar heime