STENGER I MANGE MÅNADER. Riksveg 36 mellom Bø og Seljord blir igjen stengt fordi vegen skal utbetrast.
OPNAR SNART. Riksveg 36 mellom Seljord og Bø opnar snart igjen.

Lågare kostnader kan gi billegare bompassering