GOD PLANLEGGING: Når vaskerommet er godt planlagt, går kvardagssyslene smidig. Stadig fleire nordmenn ser fordelane med å ha eit eige vaskerom i bustaden.
GOD PLANLEGGING: Når vaskerommet er godt planlagt, går kvardagssyslene smidig. Stadig fleire nordmenn ser fordelane med å ha eit eige vaskerom i bustaden. FOTO: Foss Fabrikker-RørkjøpBilde 1 av 3

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

Smart velvere på vaskerommet