SMITTE- OG VAKSINASJONSKART. Statsforvaltaren har utarbeidd eit kart som viser korleis det står til med risikonivået for smitte i Vestfold og Telemark.
Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand
NYTT SMITTETILFELLE. Det er meldt om ein ny smitta i kommunen tysdag kveld. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Ein ny person er smitta – ukjent smitteveg