OPNAR FOR MEIR BESØK. Pårørande besøke bebuarar på institusjonane, men det er framleis restriksjonar.
BØ SJUKEHEIM: Ein av institusjonane som har ledige stillingar i kommunen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Mange søkjarar til stillingar i kommunen