Gullbring kulturhus.
TRENG PENGAR. Det trengst pengar til å ruste opp Gullbring, no kan kostnaden bli høgare. FOTO: Marta Kjøllesdal

Problem med Gullbring-garanti