OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SVØMMEOPPLÆRING. Badet i Gullbring kan vere arena for svømmeopplæring or barn. Arkivfoto.

Tilskot til svømming i barnehagar