NY PLANLEGGAR: Svenja Doreen Roncossek med dottera Oda Helen. Foto: Privat 
NY PLANLEGGAR: Svenja Doreen Roncossek med dottera Oda Helen. Foto: Privat 

Ny kommuneplanleggar på plass