PRODUKTET STRAUM: – Det viktigaste for kundane våre er å ha eit meir bevist haldning til produktet straum, seier administrerande direktør i Telemark Energi, Jon Arne Mørch Jonassen.
Eit godt prosjekt.  All utbygging vil ha konsekvensar, men me trur detter er eit godt prosjekt, seier administrerande direktør i Midt-Telemark Energi (MTE), Jon Arne Mørch Jonassen, om planane for Bøfossane.
FOR FÅ KUNDAR: Jon Arne Mørch Jonassen seier at det er vanskeleg å bli ein nasjonal aktør med så lita kundemasse som ein har i Midt-Telemark Energi.

Oterholt kraftverk oterholtfossen
TUNG SNØ: Konsernsjef i i Telemark Energi, Jon Arne Mørch Jonassen., seier snø som klebar til tre og linjer og vind er største problemet.

Lokalt kraftselskap med i ny fusjon