NY BRU. Snart startar arbeidet med å byggje ny bru mellom Lunde og Bø

Åse bru
Tjønnås
kvikkleire
grunnforhold

Åse bru
Kleppevegen
Nordheimvegen
Lunde Bø
riksveg 359
NY BRU. Snart startar arbeidet med å byggje ny bru mellom Lunde og Bø.

Nå går startskotet for bygging av ny Åse bru