190926 Jønnbu fjellkyrkje og ungdomssenter
leirskulelærarar Lars Lyngdal, Arne Slagsvold og Jarle Tyvold 24. sept 2019 
I samband med staden sitt 50-års jubileum
INNSPEL TIL UTBYGGING. Jarle Tyvold har meiningar om planar for utbygging i Breisås.

– Nok er nok i Breisås